ข่าวสาร

PODD “ผ่อดีดี” เป็นหนึ่งใน 16 ทีม Finalists

รายละเอียด
 • 22
 • มิ.ย.
 • 2564
 • Time 13:40
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ปศุสัตว์แจ้งเตือน พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N3 ติดคนที่จีนรายแรกของโลก

รายละเอียด
 • 02
 • มิ.ย.
 • 2564
 • Time 09:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

มช. นำคณาจารย์ และบุคลากร ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

รายละเอียด
 • 22
 • พ.ค.
 • 2564
 • Time 09:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

"ผ่อดีดี" รายงานอาการป่วย & เฝ้าติดตามผู้เดินทาง หรือผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่

ใช้ App "ผ่อดีดี" รายงานอาการป่วย & เฝ้าติดตามผู้เดินทาง หรือผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่...

รายละเอียด
 • 27
 • เมย.
 • 2564
 • Time 11:20
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สัมภาษณ์นายกอบต.แม่ทา และ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ผ่อดีดีกลาง ในรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทางช่อง NBT

"ผ่อดีดี (PODD)" ชื่อนี้ดีแน่นอน ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ทำเมืองไทยให้น่าอยู่ สัมภาษณ์นายกอบต.แม่ทา แ...

รายละเอียด
 • 29
 • เมย.
 • 2564
 • Time 09:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี

รายละเอียด
 • 23
 • มี.ค.
 • 2564
 • Time 10:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แจ้งเหตุไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 18
 • มี.ค.
 • 2564
 • Time 10:27
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพิ่มความรอบรู้สุขภาพในภาวะวิกฤตฝุ่นควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1

รายละเอียด
 • 22
 • มี.ค.
 • 2564
 • Time 11:43
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี การปฏิบัติทางปศุสัตว์ปลอดภัยและอินทรีย์ และการใช้งานเครื่องมือแอปพลิเคชันฟาร์มอารมณ์ดี และการดำเนินงานระบบเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)

รายละเอียด
 • 25
 • ก.พ.
 • 2564
 • Time 11:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง