ข่าวสาร

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจร การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มผ่อดีดี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน “อปท.4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

รายละเอียด
 • 16
 • มิ.ย.
 • 2557
 • Time 14:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รับชมวิดีโอหัวข้อต่างๆ จากงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

รับชมวิดีโอหัวข้อต่างๆจากงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชน...

รายละเอียด
 • 11
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 13:21
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

รายละเอียด
 • 05
 • พ.ย.
 • 2551
 • Time 08:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมเตรียมการพัฒนาร่างโครงการขยายและขับเคลื่อนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี)

รายละเอียด
 • 24
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 16:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ถอดบทเรียนและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลเชียงดาว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รายละเอียด
 • 20
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 10:33
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สัตวแพทย์ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 25
 • พ.ย.
 • 2564
 • Time 09:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลผ่อดีดี พีจีเอส (podd PGS) กลุ่มผลผลิตพืชผัก ตำบลเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียด
 • 06
 • ต.ค.
 • 2564
 • Time 10:32
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ PODD คว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีโลก รางวัล Grand Prize Winner The Trinity Challenge 2021

รายละเอียด
 • Time 12:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี แม่แบบความพร้อมรับมือโรคระบาด ที่ดีกว่าเดิม ที่คนไทยมอบให้แก่โลก

รายละเอียด
 • Time 09:48
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง