ข่าวสาร

โครงการผ่อดีดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ

ด้านการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัลผ่อดีดีอย่างยั่งยืน สำหรับตรวจจับโรคระบาด/สาธารณภัย และภัยพิบัติ รวมถึงมาตรการควบค...

รายละเอียด
 • 11
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 14:35
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีได้รับเชิญประชุมเตรียมการสื่อสารสาธารณะร่วมกับกรมอนามัย

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดีได้รับเชิญจากผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ให้เข้าร...

รายละเอียด
 • 20
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 13:42
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการผ่อดีดีได้รับเชิญจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia One Health University Network; SEAOHUN)

ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดีได้รับเชิญจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเ...

รายละเอียด
 • 12
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 16:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ปิงโค้งชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ได้มีการจัดงานมหกรรมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560...

รายละเอียด
 • 03
 • เมย.
 • 2560
 • Time 15:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

อบจ.ชม. จัดอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่น 2

โครงการผ่อดีดี ได้รับเกียรติอีกครั้ง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในกิจกรรม “อบรมอาสาสมัคร...

รายละเอียด
 • 27
 • มี.ค.
 • 2560
 • Time 15:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี เข้าพบพร้อม สปสช. จัดระดมสมองพัฒนาแอปฯไฟป่า ครั้งที่ 2

มื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ผ่อดีดี เข้าพบผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อรับฟังข้อเส...

รายละเอียด
 • 25
 • มี.ค.
 • 2560
 • Time 15:32
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

อบจ.ชม. จัดอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่น 1

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่...

รายละเอียด
 • 03
 • มี.ค.
 • 2560
 • Time 15:25
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีเข้าพบตัวแทนระดับกรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ โครงการผ่อดีดี นำโดย รศ.น.สพ.เลิศรัก ศรีกิจการ พร้อมทีมนักวิจัย เดินทางเข้าพบตั...

รายละเอียด
 • 27
 • ก.พ.
 • 2560
 • Time 15:20
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

PODD 2.0: นวัตกรรมระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม) กับ THAILAND 4.0

โครงการผ่อดีดีได้จัดกิจกรรม “PODD 2.0: นวัตกรรมระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม) กับ Thaila...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.พ.
 • 2560
 • Time 15:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง