ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของแต่ละ อปท. ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของแต่ละ อปท. ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์...

รายละเอียด
 • 09
 • เมย.
 • 2558
 • Time 14:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ลงพื้นที่ตอบสนองการรายงานโรคของ อบต.สันทราย อ.พร้าว

ลงพื้นที่ตอบสนองการรายงานโรคของ อบต.สันทราย อ.พร้าว...

รายละเอียด
 • 03
 • มี.ค.
 • 2558
 • Time 14:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ลงพื้นที่สอบสวนโรคและอธิบายวิธีการป้องกันการเกิดโรคให้แก่อาสาแล้วชาวบ้าน อบต.สันทราย อำเภอพร้าว

ลงพื้นที่สอบสวนโรคและอธิบายวิธีการป้องกันการเกิดโรคให้แก่อาสาแล้วชาวบ้าน อบต.สันทราย อำเภอพร้าว เบื้องต้น...

รายละเอียด
 • 25
 • ก.พ.
 • 2558
 • Time 17:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ให้เกียรติเยียมเยือนโครงการผ่อดีดี

อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ให้เกียรติเยียมเยือนโครงการผ่อดีดี...

รายละเอียด
 • 23
 • ก.พ.
 • 2558
 • Time 13:40
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เปิดตัวโครงการผ่อดีดีอย่างเป็นทางการโดยโครงการผ่อดีดีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดย ท่านรองผู้ว่าฯ ศุภชัย

เปิดตัวโครงการผ่อดีดีอย่างเป็นทางการโดยโครงการผ่อดีดีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดย ท่านรองผู้ว่าฯ ศุภชัย เอี่ยมสุ...

รายละเอียด
 • 06
 • ก.พ.
 • 2558
 • Time 15:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง